Det här inlägget handlar om bakgrunden till varför jag valde att utbilda mig till Holistic Life Coach på The Institute for the Psychology of Eating. Vilka ämnen som ingick i utbildningen. Inläget är från en instagram post den 7/4-2019.

Varför valde jag att utbilda mig som coach på The Institute for Psychology of Eating?

En av de största anledningarna till att jag började plugga är för att jag själv haft utmaningar med mat, med kropp, med prestation, med perfektionism. Det jag insett är att det aldrig har handlat om varken mat, kroppen eller prestation. Det har bara blivit ett uttryck, ett beteende, för något mycket djupare som funnits inom mig men det har gett uttryck i: emotionellt ätande, underätande, överätande, kontroll - you name it. Jag tycker den här dimensionen saknas när man söker hjälp inom vården. Därför bestämde jag mig för att jag ville förstå det ämnet på ett djupgående plan för dels hjälpa mig själv, men framförallt kunna sprida kunskapen vidare och hjälpa fler i samma situation. Vad jag insett under resans gång är att:

"Det har inte spelat någon roll hur jag ätit, om jag haft ett 6-pack på magen, om jag blivit matchens lirare eller hur mycket kärlek jag fått från någon annan för det har inte varit den grundläggande orsaken och därmed inte lösningen. Mina beteenden har bara varit distraktioner och strategier för att undvika att möta den verkliga orsaken inom mig"

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är 9 månader och den görs digitalt.

Vilka handlar utbildningen om?

Utbildningen handlar om att få en djupare förståelse för kopplingarna mellan psykologi, nutrition, hjärna och beteende samt hur olika faktorer påverkar vår relation och våra tankar kring mat, kropp och oss själva. Att se hela människan och hur alla delar har en påverkan på varandra. Att det inte bara handlar om vad vi äter, hur vi ser ut, hur mycket eller lite vi tränar, bristande viljestyrka eller disciplin.

Holistiska synsättet

Det fina med den här utbildningen är att den tagit hela människan i beaktande. Hur yttre faktorer men framförallt inre faktorer påverkar vår relation till mat, kropp och oss själva. Att alla delar, det emotionella, spirituella, fysiska, maten vi äter och miljön vi lever i - har en påverkan på varandra och vårt välmående. Därför är det viktigt att som coach ha ett helhetsperspektivet där vi ser över alla delarna.

Exempelvis, många säger att övervikt endast handlar om viljestyrka och disciplin, hur mycket vi tränar, kalorier in och ut - till viss del absolut, men övervikt kan också vara lagrad energi eller ett skydd. En annan anledning till att vi inte går ned i vikt kan vara för att vi upplever stress inom oss som sätter oss i fight or flight mode. Med andra ord det kan finnas flera olika faktorer därför är det viktigt att identifiera grundorsaken, påbörja den inre resan istället för att sätta en person med den problematiken på ett kostschema. Det är inte lösningen och det är inte hållbart.

Det fina är att numera ser jag det så tydligt: Våra utmaningar med mat, kropp, prestation eller oss själva ett meddelande på något mycket djupare inom oss som behöver läka. Jag tror att våra utmaningar är våra största lärare - de finns här för att få oss bli mer connected med oss själva när vi väljer att möta det vi står inför. Att läka handlar om att göra jobbet inom oss. Att skifta från det yttre till det inre, det är lösningen.